LinkedIn YouTube Instagram

#breinn

Image Alt

Ons verhaal

BREiNN

BREiNN staat voor Breman
Innovatie

DE VISIE VAN BREINN | WE ZIEN... Dat er grote vraagstukken zijn op het gebied van klimaat. Wij zijn de laatste generatie die er iets aan kan doen en de eerste generatie die er wat van gaat merken. Dit is ’The Decade of Action’. We zien dat woningen voor een belangrijk deel bijdragen aan negatieve klimaat impact, maar dat hierin nog veel te weinig gedaan wordt. Bedrijven blijven zich focussen op de oude economie en hun traditionele businessmodellen, waardoor we de energietransitie voor woningen voor ons uit blijven schuiven. We doen het allemaal op onze eigen manier. Als we zo door blijven gaan halen we de klimaatdoelstellingen van 2030 niet en missen we business kansen. Dit is 'The Decade of Action'.

Aftellen richting 2030

Alle huishoudens energiepostief

2382
days
13
hours
42
minutes
27
seconds
WE GELOVEN

dat woningen op
een belangrijke manier bijdragen aan klimaatdoelstellingen

We geloven ook dat, als we een andere mind-set hebben en op een andere manier gaan samenwerken met elkaar, we enorme stappen kunnen zetten in het verduurzamen van woningen. Gemiddeld duurt een transitie twee generaties, maar wij geloven dat dit binnen tien jaar kan.

ONZE STRATEGISCHE PIJLERS en onze KERNWAARDEN

Hoe we dat doen?

Wij helpen het MAKKELIJK te maken. De technologie de woningen energiepositief te krijgen is er al. Echter, er zijn nu te veel drempels het niet te doen. Drempels op het gebied van financiering, waardering van duurzaamheid, kosten, wet- en regelgeving. Wij willen een actienetwerk creëren met de belangrijkste stakeholders, om op basis van van vertrouwen met elkaar samen te werken. Wij VERBINDEN. Van praten naar doen. We praten al zo lang. Door de grote opgave in kleine stukjes te hakken en deze direct uit te voeren willen we laten zien: het kan wel! En al die kleine stappen zorgen voor de grote stap: POSITIEVE EXECUTIEKRACHT.

We willen verbinden en samenwerken. Samenwerken op basis van VERTROUWEN. Niet op basis van businesscases en winst-verlies modellen. Met partijen in de bouwketen, brancheverenigingen, overheid én concurrenten. Werken vanuit vertrouwen aan een gemeenschappelijk doel. Dat doen we ACTIEF. We laten zien dat het kan. Door aan de slag te gaan en voorbeeldprojecten (best practices) te creëren. Goed voorbeeld doet volgen. We kleuren een beetje buiten de lijnen. We zijn REBELS. Niet om te provoceren, maar om te verleiden om out-of-the-box te denken. Want juist met die andere mind-set komen we samen tot oplossingen om de drempels weg te nemen.